antymimetyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W XX w. na tle antymimetyzmu powstały koncepcje (np. Clive Bell, S.l. Witkiewicz) głoszące, iż r. jest wartością pozaartystyczną, dającą się wprawdzie zastosować do dzieł sztuki, ale dotyczącą jedynie ich funkcji kulturowej (informacyjnej). Marksiści akceptują w za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.