antymit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) już nieporozumienie. Kruczkowski świadomie i celowo upraszczał — w tym bowiem uproszczeniu tkwi obrazoburczy i rewolucyjny charakter książki. Mitowi narodowemu wyrosłemu w innym klimacie, bohaterowi owianemu legendą poświęcenia i niemocy przeciwstawił autor antymit: prostą, surową, autentyczną postać chłopa. Jego ustami wypowiedział oskarżenie pod adresem klas panujących. Było to uproszczenie, ale uproszczenie celowe, świadome, zabieg pisarski odmierzony z całą precyzją. Tak tylko, tzn. historycznie, należy odczytywać Kordiana i chama...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Makowiecki, Andrzej Z. 1974a. O literaturze polskiej. Materiały, wyd. drugie zmien., Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.