antymitologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Strofa ta, świetna jako ogniwo wywodu w poetyckiej medytacji o Wieku młodym, osłabła i stała się prawie niejasna, gdy ją poeta umieścił na początku utworu. Że zamiast „Kupidka śmiałego” — jako ustępstwo dla antymitologicznej „teorii” Karpińskiego — w nowej redakcji „rwie się motylek śmiały”, to też trudno uważać za ulepszenie. A porównajmy dwie redakcje strofy o róży: Tak nadobna i tkliwa, Słodkie roniąc wonie, Róża, niby szczęśliwa, Śmieje się i płonie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borowy, Wacław 1952. Studia i rozprawy. T. 1-2, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.