antymodalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nej. Ujęcie klasycystyczne natomiast, wsparte na antycznej typologii bohatera według kryteriów etycznych (w duchu arystotelesowskim) lub też „klas”: płci, wieku, narodowości i stanu, zasilone średniowiecznymi koncepcjami klasyfikacji modalnej, ujęte w karby i dopełnione przez renesansową i siedemnastowieczną poetykę kanonem „typów idealnych”, postulujące wreszcie konieczność wszechstronnej deskrypcji postaci zgodnie z retoryczną topiką anima et corpus — legło u podstaw konstrukcji bohatera, pojawiającej się szczególnie w historiach staropolskich, opartych na wzorach Boccaccia (wbrew antymodalnym intencjom Dekameronu, a zgodnie z intencjami pośredniczących wersji łacińskich) lub wzorowanych na włoskiej i francuskiej noweli renesansowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Michałowska, Teresa 1970. Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.