antymodelowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wolnym, niemniej istnieje zawsze. Badając kolejno różne historyczne modele wiersza polskiego — od sylabicznego poprzez sylabotoniczny do wiersza tonicznego i wolnego — Ważyk interesuje się przede wszystkim zagadnieniem stosunku poetów do systemu rygorów, jakie dany model zakłada, i możliwości swobód, tj. pojawiania się sytuacji „niemodelowych” i „antymodelowych” w ramach danego modelu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.