antymonarchistycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 70 wg Kriegstagebuch, (Bd. III, s. 665) ELAS liczyła w 1943 r. 22 tys., EAM — 8 tys. żołnierzy; wg danych greckich ELAS 30—50 tys. Istotne było, że w szeregach ELAS znalazło się ok. tysiąca zawodowych oficerów-republikanów, nastawionych antymonarchistycznie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Madajczyk, Czesław 1983. Faszyzm i okupacje 1938-1945. Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie. T. 1. Ukształtowanie się zarządów okupacyjnych, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.