antymonogamiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bariera obcości, przede wszystkim chyba w wyniku zdecydowanie antymonogamicznej postawy Wellsa, któremu.w ślad za doświadczeniami dwóch jego małżeństw, stosunek między mężczyzną i kobietą rysował się w ideali nej postaci stałego trójkąta. W obrębie tego szczególnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wells, Herbert George 1979. Historia świata, przekł. J. Parandowski, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.