antymonopolistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rządem i wpływy w państwie. Grupy Wall Street, zwłaszcza Morgan i Rockefeller, miały tradycyjne, od długiego czasu trwające wpływy tak w partii demokratycznej, jak i republikańskiej i grupy finansowe Zachodu dokonują niesłychanych wysiłków, by podważyć te pozycje i wpływy. Znamienne jest to, że aby wzmocnić swe wpływy w strukturze monopolistycznej grupy te używają argumentów antymonopolistycznych, skierowanych przede wszystkim przeciwko Wall Street, celem zapewnienia sobie poparcia ludności i celem ukazania się w charakterze obrońców szerokich interesów regionalnych. Jest to w pewnym stopniu ułatwione,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Meller, Adam 1956. O monopolach, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo