antymoralista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chrześciaństwo, według niego, to „nieśmiertelna hańba ludzkości", ponieważ zatruło zdrową krew człowieka, każąc mu hamować przyrodzone popędy i zalecając miłosierdzie dla słabych i niedołężnych. Sam siebie nazywa Nietzsche antychrystem i antymoralistą. Zadaniem jego ma być przewrót w dziedzinie etyki, przeistoczenie zaszczepionej przez chrześciaństwo oceny moralnej czynów ludzkich, czyli, jak on to wyraża „odwartościowanie wszelkich dotychczasowych wartości" ( Umwerthnmj uller Werthe)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chmielowski, Piotr 1901. Najnowsze prądy w poezyi naszej, Lwów : H. Altenberg ; Warszawa : E. Wende i Spka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.