antymoralistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Historia objawia się jako przekleństwo zgoła, jako nie dające się uchylić zniewolenie. I wtedy w temacie historiozoficznym pojawia się zgroza. Bywa rozmaicie artykułowana, bywa buntem, a bywa serią antymoralistycznych porad skierowanych przeciw historii. W istocie, łatwo pogrążając się w materii historiozoficznej orzec, że skuteczność działania w historii pozostaje w odwrotnym stosunku do postawy etycznej. To byłby casus Ernesta Brylla, zresztą raczej fazy sprzed kilku lat, a nie współczesnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuncewicz, Piotr 1977. Cień ręki. Szkice o poezji, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo