antymoskiewski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) państwa polskiego. Dalej rzecz znamienna, że w tej, że tak powiem, skróconej tradycji historycznej taki fakt jak 1654 względnie 1667 (odpadnięcie części obszarów ukraińskich od Polski do Moskwy) nie gra osobliwej roli w sensie pozytywnym. Raczej przeciwnie; w tej tradycji front antymoskiewski stanowczo przeważa nad frontem antypolskim, tak że ideał historycznej Ukrainy kozackiej przypada właściwie na czasy, kiedy prawie wszystkie ziemie ukraińskie -wchodziły w skład Rzeczypospolitej. Dowód naj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.