antymotoryzacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tempa motoryzacji w większości armii europejskich. Z dużym zaniepokojeniem obserwowano w kierownictwie wojska wyjątkowy rozmach motoryzacji w Niemczech i ZSRR. Na tle osiągnięć niemieckich nasze zacofanie i słabe postępy w tej dziedzinie uwidaczniały się szczególnie jaskrawo i powodowały ostrą krytykę antymotoryzacyjnej polityki rządu i nieudolnych poczynań władz wojskowych. Jeden z pionierów polskiego przemysłu samochodowego, były dyrektor PZInż., Jan Śmigielski, przez wiele lat przedstawiał różnym ministrom i generałom wyczerpujące memoriały w sprawie uzdrowienia przemysłu motoryzacyjnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kozłowski, Eugeniusz 1974. Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy, wyd. 2, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.