antymrowisko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ści z laickimi anarchistami, a także Gandhi, ■ Buber, Bierdiajew, Mounier. Wszystkie te wątki prowadzą do gnozy bądź z niej wychodzą z argumentacją, że wyzbycie się imperialistycznych dążeń ego, miłość, równość autentyczna, zmniejszenie skali przedsięwzięć (co małe to piękne), pielęgnowanie kontaktu z naturą, kontrolowane wyzwolenie popędów, budowanie komuny na przykładzie rodzinnego domu, edukacja nierepresyjna, premiująca samodzielność wychowanków (ich poczucie -.odpowiedzialności za siebie i wobec innych), etos pracy twórczej, ciekawej 1 pasjonującej, miasta antymrowiska, w których każdy blok zachowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.