antymuzyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z wymienionymi wyżej eksperymentami, koncertami, wystąpieniami artystów łączy się zagadnienie nowej muzyki, czy też antymuzyki; koncepcja muzyięi „otwartej” — jak to sformułował Ramon Barceâ3. Istotę tych przemian stanowiło przechodzenie od dźwięku i muzyki tonalnej do swoistego „obrządku”, przy czym ważną sprawą był wzajemny stosunek artysty i publiczności. Chodziło, podobnie jak w plastyce czy teatrze, o zmianę...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Krakowski, Piotr 1981. O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.