antynarodnicki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie mówi więc Lenin o „człowieku w ogóle”, lecz mówi przeważnie o człowieku pracy, jego uwaga i troska skierowana jest wyłącznie na tych, którzy w społeczeństwie rozszczepionym przez kapitał na biednych i bogatych „niosą na rynek swoją siłę roboczą”, „pracują dla innych, nie dla siebie” 16. Lenin w szeregu swych prac antynarodnickich, a także i przede wszystkim w najobszerniejszym swym dziele, w Rozwoju kapitalizmu w Rosji dowiódł przekonywająco, że Rosja nie mogła „omi* 1015 	W. I. Lenin, Pamięci hrabiego Heydena. (Czego uczą lud nasi bezpartyjni „demokraci"?), Dzieła, t. 13, Warszawa 1954, s. 39—40...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.