antynarracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Można by przypuszczać, że oparte skądinąd na mocnych argumentach wpisanie w się egocentryczne tematu „ktoś z nas” każe jednocześnie oczekiwać antynarracyjnego charakteru naszych konstrukcji: istotnym elementem narracji jest koreferencja, a ta przy powtarzającym się „ktoś” nie jest zagwarantowana (referencja może być w każdym kolejnym zdaniu inna). Rzeczywiście, taki brak 5* 68 A. Bogusławski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.