antynatronowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Schemat układa elektrod tetrody strumieniowej być ona stosowana do tych samych celów co pentoda. T.s. różni się tym od pentody, że zamiast siatki antynatronowej zastosowano w niej odpowiedni kształt i rozmieszczenie obu siatek oraz wprowadzono dwa ekrany połączone z katodą; dzięki temu tworzą się dwa strumienie elektronów, które uniemożliwiają powstawanie emisji wtórnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mendygrał, Zenon 1971. 1000 słów o radiu i elektronice, wyd. 2 uzup., Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.