antynowoczesny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nieskończenie ważniejsze jest to, że wyobrażenia te pociągają za sobą ciężkie nonsensy jeśli chodzi o wyzwania wynikające z narodzin świadomości - przede wszystkim dlatego, że wyobrażenia takie sytuują chrześcijaństwo niemal nieuchronnie na pozycjach antynowoczesnych, antyhumanistycznych i wrogich sumieniu, o czym mówi się zresztą otwarcie, a następnie po prostu dlatego, że analiza taka, uważając się za bardziej światłą i prawdziwszą od wielu innych, całkowicie pomija kontekst filozoficzny, w jakim zaczęto odwoływać się do sumienia w kategoriach, które odtąd znamy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Valadier, Paul 1997. Pochwała sumienia, przekł. M. Żerańska, Warszawa : Volumen
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.