antypaństwowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Może zapytacie, na czym ma polegać nasza współpraca. Na wytrwałej i uczciwej pracy. Pierwszym waszym świętym obowiązkiem jest, abyście pozostali prawosławnymi Serbami i zachowali wiarę w Boga, dochowali wierności królowi i ojczyźnie. Żebyście nie dali się zwieść wrogom — antypaństwowcom i ludziom bez wiary, wyrodkom rodu ludzkiego, zdrajcom: komunistom, partyzantom, bolszewikom itd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czolaković, Rodoljub 1963. Notatki żołnierza wojny wyzwoleńczej, przeł. Z. Stoberski, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.