antypanslawizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ski”11. Wiadomo jakim gniewem uniósł się Conrad, kiedy krytyk amerykański H.L. Mencken dopatrzył się w jego dziele cech słowiańskich. Jest w jego proteście cały zaciekły antypanslawizm Polaków. Z literaturą rosyjską nie chce mieć nic wspólnego i stwierdza, że jeżeli czytał kilka powieści rosyjskich, to w tłumaczeniu. „Ich mentalność i ich uczuciowość zawsze były dla mnie odrażające, ze względu na dziedziczną skłonność i moje osobiste usposobienie”. Ta idiosynkrazja musiałaby być uznana za coś chorobliwego, gdyby wyjaśnienia nie dostarczały niektóre z prac jego ojca...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Miłosz, Czesław 1990. Prywatne obowiązki, wyd. 1 krajowe, Olsztyn : Pojezierze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.