antyparyski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) socjologiczne, fantazje przyrodnicze. Już też pod wpływem i sugestją anglosaskich przykładów wyłaniają się we Francji takie kierunki ideowe, jak naturyzm, egzotyzm kolonjalny, prowincjonalizm, regjonalizm, decentralizacja antyparyska, wreszcie integralizm głoszony przez Adolfa Lacuzona i Adolfa Boschota, wzywający do pogodzenia piękna z wiedzą, twórcy z wszechświatem, natchnienia z... elementarnem wykształceniemChoć rasowo dziedziczna, zastarzała wolterowska nieufność do wszechwładnej Anglji, tak złośliwie jeszcze odświeżona np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.