antypoda

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) temp. topn 157° Diastereoizomery kwasu chlorojabłkowego występują w odmianach stereoizomerycznych, których struktury (para I i II oraz III i IV) mają się do siebie jak obraz i jego zwierciadlane odbicie, tworząc pary —*• antypodów optycznych; zatem kwas I jest antypodą optycznym kwasu II, a diastereoizomerem kwasu III i IV; zob. też izomeria (optyczna)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.