antyracjonalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) najzupełniej przekonywające. Otóż Krasicki, wg Graciottiego, przejął do swojej filozofii wiele elementów oświeceniowych, nigdy jednak nie podzielał racjonalistycznego ducha Oświecenia i zajmował stanowisko biegunowo przeciwne w stosunku do swojej epoki. Krasicki, jednym słowem, to fideista, antyracjonalista, humanista i eklektyk, któremu zawsze przewodniczył duch umiaru, pomagając mu (to już dopisuje recenzent) zgrabnie wymijać napotykane trudności i prawie nigdy nie narażać się (a przynajmniej na długo) walczącym między sobą stronnictwom politycznym czy ideowym. Graciotti od...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo