antyredukcjonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nauką taką jest fizyka, stąd jej uprzywilejowana pozycja wśród innych nauk przyrodniczych [3]. Prócz tego w fizyce najwięcej jest przykładów całkowicie lub w znacznym stopniu przeprowadzonej redukcji teorii układów złożonych do teorii ich części. Z tych powodów uważa się fizykę za podstawę i ostoję redukcjonizmu. Przekonanie to jest tak powszechne, że mało uwagi poświęca się analizie teorii fizycznych z punktu widzenia antyredukcjonistycznych tendencji charakterystycznych dla biologii, nauk społecznych i teorii systemów. Sukcesy redukcjonizmu na terenie fizyki tłumaczy się prostotą badanych przez nią obiektów i własności' nie zastanawiając się krytycznie nad zasadnością tego przekonania. Wystarczy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo