antysymbolika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) charakter przedstawienia171. Biel stanowi zawsze przeciwieństwo czerwieni i we wczesnych ikonach wyrażała ona nadziemskie światło, które w bizantynizmie zastąpiło złoto172. Brąz natomiast jako przeciwstawienie błękitu pełnił niekiedy funkcję antysymboliki173, zaś kolor czarny, stanowiący syntezę przeciwieństw kolorystycznych symbolizował śmierć174. Kolor żółty, rozumiany w duchu Platona175 jako mieszanka bieli z czerwienią, identyfikowano później ze złotem176...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sulowski, Jan (red.) 1973. Studia z historii semiotyki. II, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.