antytotalitarysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Aczkolwiek Teilhard był antytotalitarystą, trudno się ustrzec przed pewnymi wątpliwościami. Teilhardowska aprobata cywilizacji naukowo-technicznej, skądinąd bardzo ciekawa i ważna, a stanowiąca w myśli chrześcijańskiej novum godne uznania, zawiera przecież pewne aspekty wymagające zastanowienia i dyskusji...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Płużański, Tadeusz 1967. Marksizm a fenomen Teilharda, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.