antytrockizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podobny motyw znaleźć można w „Armji konnej", utworze Babela, jednego z naszych najbardziej utalentowanych młodych pisarzy. Sprawa mego żydowskiego pochodzenia zaczęła nabierać znaczenia dopiero z chwilą rozpoczęcia politycznej naganki na mnie. Antysemizm podnosił głowę jednocześnie z antytrockizmem. Oba żywiły się z tego samego źródła: drobno - mieszczańskiej reakcji przeciw Październikowi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trocki, Lew 1930. Moje życie. Próba autobiografji, przekł. J. Barski, S. Łukomski, Warszawa : Bibljon
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.