antyutopista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na tym. że za przedmiot bezwzględnej admiracji wybrała ona sobie epokę, która zupełnie nie miała tych cech, jakie jej arbitralnie przypisała i dotworzyla. Tak przejawiało się myślenie utopijne, romantyczna utopia średniowiecza, do kiórej jeszcze powTÓcimy. Hegel zaś był programowym antyutopistą — i tu chyba ukrywa się głębszy powód jego niechęci do romantycznej wizji średniowiecza, do irracjonalnej fikcji, obcej racjonalistycznym wymaganiom...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żmigrodzka, Maria (red.) 1981. Problemy polskiego romantyzmu. Ser. trzecia. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.