antywerbalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niezależnie od tego, w jakim stopniu uznamy za przesadny ten bez mała solipsyzm antywerbalny — choć tak wymownie przecież zwerbalizowany ! — i nawet niezależnie od tego, jak określimy pewną widoczną jeszcze u Pirandella nieprzystawalność tak radykalnie antywerbalnego stanowiska z jednej strony, a z drugiej strony metody kształtowania dialogu, w którym istotne myśli i odczucia postaci zostają w pełni i mistrzowsko zwerbalizowane, dla rozważań tutaj podjętych ważne będzie stwierdzenie, że i od tej strony, raz jeszcze, sytuuje się Pirandello w jednym z głównych nurtów przemyśleń i doświadczeń artystycznych nie tylko dramatu, ale także teatru XX wieku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kelera, Józef 1989. Panorama dramatu. Studia i szkice, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.