antywilhelmiński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Atmosfera polityczna w Europie po r. 1908 stawała się coraz duszniejsza od czasu niefortunnej aneksji Bośni i Hercegowiny przez Austrię. Rok 1912 przyniósł nową wojnę na Bałkanach. Konflikt między Trój przymierzem a Rosją, Francją i Anglią stawał się nieunikniony. Junkrzy pruscy pobrzękiwali coraz głośniej szabelką i odgrażali się coraz butniej, pewni, że za jednym zamachem w proch rozbiją wrogów. A w tym czasie Henryk Mann pisze swą wielką satyrę antywilhelmińską, w której chce uwiecznić typ ówczesnego bezkrytycznego obywatela pruskiego, wychowanka pruskiej rodziny, szkoły i koszar, człowieka uważającego się w swym bezgranicznym serwilizmie za wierną podporę cesarza i tronu. Tak powstała powieść Der Untertan (Poddany), ogłoszona częściowo jeszcze przed wybuchem wojny w odcinku pewnego dziennika. Musiano jednak przerwać druk powieści, autorowi zaś zagrożono procesem o obrazę majestatu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KNeof - Kwartalnik Neofilologiczny (Wa­­­r­­­­­­­­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.