antywstrząsowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Relacje pracochłonności jednostkowej 22 i relacje jednostkowej maszynochłonności nie pokrywają się wzajemnie. Na przykład czas pracy maszynowej na 1 zegarek antywstrząsowy i 1 tarczę numerową jest jednakowy (0,27 godz.), ale płaca jednostkowa zegarka jest n Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne „Błonie”, należące do Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Przemysłowej. Badaniem objęto około S0V« wartości produkcji. Produkcja masowa...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Borowiecki, Jerzy 1967. Koszty pośrednie w przemyśle maszynowym, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.