antyzachowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Znaczące zachowania właściwe ówczesnym obyczajom zorganizowanej aktywności politycznej (np. manifestacje masowe) przenoszone były „żywcem” w funkcji symbolicznej do literatury zaangażowanej. W ówczesnej kulturze upolitycznionej akt indywidualnego terroru był już właściwie „antyzachowaniem znaczącym” (mimo dopuszczalności w rzadkich wypadkach wykonania wyroku na prowokatorze). Toteż w Doli człowieczej Malraux taki akt terrorystyczny występuje w funkcji symbolu konotującego także i na pierwszym planie osamotnienie, w którym ma się dokonywać czyn ludzki. Samotny, heroiczny czyn wyobcowuje człowieka. Włącza go do wspólnoty działanie kolektywne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kirchner, Hanna, Żabicki, Zbigniew (red.) 1972. Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. S. I, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.