apaszyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rodzice zajęci pracą również nie mogą nad nimi czuwać... W rezultacie — spędzają one całe dnie na ulicach, gdzie zawierają najgorsze znajomości, słuchają zgubnych rad, przyzwyczajają się do próżnowania i rozpusty, wciągają się do kradzieży, wchodzą na drogi występków.” Pan H. Turot widzi jedno ze źródeł apaszyzmu w zaniedbaniu dzieci anormalnych, w wychowywaniu ich na ulicy, nie zaś w odnośnych instytucjach. Cóż więc mogłoby powiedzieć nasze społeczeństwo, którego dzieci nie tylko anormalne, lecz zupełnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1969. Kroniki. T. 19, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.