apologetyczno-burżuazyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Koncepcja p.d. głoszona jest z dwojakich pozycji: socjaldemokratycznych i apologetyczno-burżuazyjnych. Propaganda szerzona wokół realizacji haseł p.d. często prowadzi do stworzenia pozorów, że system kapitalistyczny przy pewnych reformach będzie zdolny do zapewnienia stałego powszechnego wzrostu dobrobytu ludności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo