apozycyjność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwszy zakres to funkcjonalne zmiany konstrukcji składniowych, tzn. zmiany ich znaczenia stosunkowego, które zamyka się w takich kategoriach, jak np. predykatywność, atrybutywność, apozycyjność, komplementywność, konkretyzacyjność, realizujących się w związku podmiotu z orzeczeniem, podstawy z przydawką, dopełnieniem, okolicznikiem, a także na płaszczyźnie hipotaktycznego zespołu dwu wypowiedzeń. Badając historyczną składnię polską, nie znajdziemy zmian rozwojowych w tym zakresie; te bowiem funkcjonalne kategorie syntaktyczne, dziś obecne, trwają w niej bez zmiany, kontynuując stan prasłowiański i praindoeuropejski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1969. Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.