araban

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) HEMICELULOZY [gr.-łac.], liczna grupa wielocukrów (—*■ polisacharydów), występujących zwłaszcza, obok celulozy i ligniny, w zdrewniałych tkankach roślinnych (w słomie, drewnie, kaczanach kukurydzy, otrębach, nasionach motylkowatych); są nierozpuszczalne w wodzie, łatwo rozpuszczalne w roztworach zasad; mają znacznie mniejszy niż celuloza ciężar cząsteczkowy, pod wpływem kwasów łatwiej ulegają hydrolizie; produktami ich hydrolitycznego rozkładu są cukry proste: galaktoza (tzw. galaktany).. mannoza (tzw. mannany), arabinoza (tzw. arabany) i ksyloza (tzw. —► ksylany, stanowiące grupę najbardziej rozpowszechnionych h., występujące np. w drewnie i w słomie), często również kwasy uronowe. H., podobnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.