arabsko-egipski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ogólnym charakterem swej kultury wczesnofeudalna Skandynawia zbliżona była do kultury z terenów wschodnioniemieckich (na wschód od Wezery), zachodniosłowiańskich i północnoruskich, Irlandii i Szkocji. Niższy natomiast był jej ogólny poziom rozwoju w stosunku do poziomu współczesnych kultur śródziemnomorskich: bizantyjskiej, arabsko-egipskiej i mauretańskiej, w których większą rolę odgrywała kultura miejska związana jeszcze stosunkowo silnie z przeżytkami układu niewolniczego; splatał się on w całość z układem feudalnym na wsi, której z kolei kultura odbiegała nieznacznie od kultury wsi skandynawskiej. Zbli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żak, Jan 1969. Wczesnofeudalna Skandynawia, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.