arabsko-islamicki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W podobny sposób rozwijały się wypadki w Damaszku, które doprowadziły do zniszczenia centrum dawnego miasta; złączyły się tu razem: akcja zewnętrzna Druzów, schodzących z gór na oazę, napady Beduinów, korzystających z okazji, akcja powstańcza o charakterze arabsko-islamickim, akcja komunistyczna, podsycana z Północy, wreszcie tłum miejski i podmiejski, wśród których na pierwszym planie stanęli zwykli bandyci. Siły wojskowe francuskie, stale w Syrji osadzone, były zbyt szczupłe, aby móc panować nad całym krajem; żandarmerja syryjska, która miała utrzymywać porządek na wsi,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystroń, Jan Stanisław 1928. Wspomnienia syryjskie. Bejrut – Palmira – Damaszek, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.