arabsko-islamiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sobie zrozumienie najpierw w Egipcie. Właśnie w Egipcie, o faraońskich tradycjach i ugruntowanym przez millenia poczuciu więzi ludności ze swym krajem, istniały warunki — raczej wyjątkowe w świecie arabskim — pozwalające na przeniesienie europejskiego pojęcia narodu i ojczyzny do rzeczywistości kulturowej arabsko-islamicznej, w której pojęcie ojczyzny jako określonego terytorium było nieobecne, funkcjonowało natomiast osadzone silnie w tradycji pojęcie umma jako islamicznej wspólnoty kulturowej — „ojczyzny ideologicznej”, by użyć trafnego i jak się zdaje, dogodnego także i w tym kontekście terminu Stanisława Ossowskiego. Dodaj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zajączkowski, Andrzej (red.) 1973. Obrazy świata białych, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.