aracjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dotyczą jednego zjawiska. Stoimy wtedy przed pewnym wyborem intelektualnym; rozsądek — instancja oczywista — każe nam opowiedzieć się za odpowiednim wnioskiem, a niejasne i nie uporządkowane racje sugerują, że mimo wszystko owo rozsądkowe rozwiązanie jest nie do przyjęcia. Niekiedy rozdwojenia owego nawet nie odczuwamy; od razu stajemy po stronie rozwiązań aracjonalnych. I w jednym, i w drugim wypadku, gdy chodzi o problem odnoszący się do jakichś obcych, zajmujemy niewątpliwie etnocentryczne stanowisko. Owe aracjonalne, nie uporządkowane i niejasne racje są racjami wartościowania z pozycji naszej kultury, podpowiedzianymi nam przez nasze środowisko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zajączkowski, Andrzej (red.) 1973. Obrazy świata białych, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.