archaiczno-mityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Intelektualnie Nietzsche należy do epoki zapoczątkowanej przez Kanta, fundatora niemieckiego idealizmu, produkującej na początku stulecia wielkie systemy Hegla i Schopenhauera, a w następnym pokoleniu, jako reakcję, krytyków cywilizacji: Feuerbacha, Marksa, Stimera, potem nawróconej na pozytywizm, zafascynowanej Darwinem i naukami przyrodniczymi. Na przedłużeniu tej linii spotykamy później Bachofena, odkrywcę archaiczno-mitycznego wymiaru w człowieku (również kolega z Bazylei), oraz Freuda, którego Nietzsche nie mógł jeszcze znać. Jest to linia intelektualnych rewolucjonistów, zdobywców wierzchołków, świadomych, że tradycyjny obraz świata został w ich pismach radykalnie przetworzony...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bieńkowska, Ewa 1999. Spór o dziedzictwo europejskie. Między świętym i świeckim, Warszawa : W.A.B.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.