archeologiczno-urbanistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) giczne, ale abstrakcyjne konstrukcje myślowe. Tnn» sprawa to zagadnienie poprawności interpretacji zabytków archeologicznych,Wyda je się jednak oczywiste, że w badaniach nad rozplanowaniem miast średniowiecznych, a częściowo także nowożytnych należy brać pod umgę wyniki badań archeologicznych, a może nawet przyznać badaniom archeologicznym priorytet. Nie jest to zresztą łatwe do realizacji ze względu na obszar, jaki powinny obejmować takie badania archeologiczno-urbanistyczne, koszty, jakie musiałyby one pociągnąć, a także ze względu na techniczne trudności prowadzenia systematycznych prac archeologicznych na terenie miast. Trzeba więc każdorazowo opracowywać odpowiednie metody, które umożliwiłyby ograniczenie tych badań do sondaży lub badań prowadzonych na niewielkich odcinkach, eliminację z badań archeologicznych tych wszystkich kwestii, które w sposób zadowalający można rozstrzygnąć w oparciu o źródła pisane. Zsynchronizowanie badań archeolo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mączak, Antoni (red.) 1971. Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 9-13 września 1969 r. Referaty i dyskusja. 3-4, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo