archeomitologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 84 Julius Salkauskas lturologicznej. Oni w pełni wykorzystali możliwości dyskursu naukowego i jednocześnie świetnie zastosowali materiał dla swoich badań z głębinowych pokładów wartości narodowych. Kiedy prof. M. Gimbutene zapytano, co skłoniło ją do pracy w dziedzinie archeomitologii, odpowiedziała, że w tej sprawie podjęła decyzję w młodości, gdy usłyszała śpiew włościanki przy ścinaniu żyta sierpem, w głębi Litwy. Taką odpowiedź nietrudno zrozumieć, jeżeli wspomnimy, że według prof. J. Ćiurlionyte, słynnej folklorystki litews...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lithuania - Lithuania (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.