archetekst

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uprzytamnia, że Trylogia jest tekstem wielokulturowym i wielogatunkowym, o faktycznej i względnej oryginalności, o plazmatycznej i nie rozpoznanej dotąd w pełni strukturze zapożyczeń i innowacji. Z pewnej analityczno-interpretacyjnej i intertekstualnej perspektywy dzieło Sienkiewicza może się w przybliżeniu jawić jako wobec powieści historycznej, zwłaszcza polskiej, gatunkowy archetekst, tj.: „prototyp, reprezentujący egzemplarz idealny [...] który najlepiej spełnia gatunkowe normy bądź to jako reprezentacja rzeczywistego egzemplarza wzorcowego, bądź jako układ cech najbardziej typowych (średnia statystyczna), bądź wreszcie jako system cech o najwyższej mocy rozdzielczej (w stosunku do egzemplarzy innych gatunków)” ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mazan, Bogdan 1993. „Impresjonizm” Trylogii Henryka Sienkiewicza. Analiza, interpretacja, próba syntezy, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.