archetyp-obraz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jej niejasna symbolika wypływa z głębokich źródeł i odwołuje się do tkwiących w podświadomości zbiorowej archetypów-obrazów. Stąd pewien koloryt barbarzyńskiej pierwotności, sakralnej zbiorowości, której podporządkowana jest jednostka, nawet jeśli to jest jednostka kształtująca tę zbiorowość jako wódz ludu, twórca państwa. Do archetypów odwołują się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prokop, Jan 1964. Euklides i barbarzyńcy. Szkice literackie, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.