archetypicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Odpowiada on aspektowi semantycznemu i syntaktycznemu (układ elementów znaczących, ale także, w podejściu diachronicznym, genetyczna warstwa znaczeń, np. archetypicznie zakodowane reguły waloryzacji przestrzeni). Dalszy zaś opis funkcjonowania znaczeń w kościele, określony teologicznym i doktrynalnym właśnie ich rozumieniem, odpowiada pragmatyce — bliskiej, bo wychodzącej m. in. ku historii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.