archetypowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) samo jak nie było mowy dźwiękowej. Znaczenie procesu pracy, magii, w związku ze wspomnianymi pierwiastkami sprowadza się do faktu ich wypracowania, oczywiście nie w dzisiejszej wymowie wyodrębnionych przez nas odmian SAL, BER, YON, ROSZ, artykułowanych jak te czteiy odmiany, lecz w pierwszej wymowie kompleksowej, jaką można dla każdego z nich ustalić, naprawdę archetypowej“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Językoznawstwo 1950. Językoznawstwo radzieckie na nowych drogach rozwoju, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.