archi-pismo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiązania. Dzięki środkom przekazu stają się one - przynajmniej w wersji publicystycznej - własnością wszystkich. Któż nie słyszał o Heideggerze i jego „zapomnieniu bycia”, któż nie otarł się o hasła dekonstrukcjonizmu Derridy i pojęcia „różni”, archi-pisma albo nawoływania filozofów dialogu. Któż wreszcie nie dostrzegł wpływu duchowości wschodnich na współczesną wrażliwość, bądź nie usłyszał wezwań zwolenników New Age...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sochoń, Jan 2000. Bóg i język, Warszawa : UKSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.