archibiskupi

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Panny. Widzewno Bóg tak chciał... Do cna równak nie porzucił nadziei: żeli miało powstać kilka biskupstw na surowym korzeniu, istniały widoki, że nad nimi stanie jeden archibiskup, bo jak i po co Rzymowi kierować tymi owczarniami z wielkiej dłużawy? Nikt nie miałby większego prawa do archibiskupiego tronu niż on. Tego się uczepił...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Leśmian, Bolesław 1974. Poezje wybrane, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.