archicygański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I wydaje się, że właśnie w ideologii Przybyszewskiego-artysty najlepiej widać ów archicygański stosunek do społeczeństwa. W poprzednim rozdziale wspomnieliśmy o tezie Hausera, wedle której w epokach schyłkowych często zestawiano uprawianie sztuki z prostytucją, przy czym sens tego porównania obracał się głównie przeciwko mieszczaństwu, przeciw zasadom, na których...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weiss, Tomasz 1970. Cyganeria Młodej Polski, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.